تکنیکهای میوفشیال ریلیز در اختلالات عصبی
تکنیکهای میوفشیال ریلیز در اختلالات عصبی
ارسلان قربانپور
تکنیکهای میوفشیال ریلیز در اختلالات عصبی
ارسلان قربانپور
1
درس
106
دقیقه
1
بازدید

درمان فیزیوتراپی اسکولیوز (متدخانم شروت)
درمان فیزیوتراپی اسکولیوز (متدخانم شروت)
علیرضا درودیان
درمان فیزیوتراپی اسکولیوز (متدخانم شروت)
علیرضا درودیان
2
درس
266
دقیقه
2
بازدید

رویکرد فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن
رویکرد فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن
الهه میری
رویکرد فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن
الهه میری
1
درس
103
دقیقه
1
بازدید

اصول و تکنیک های بیوفیدبک درمانی
اصول و تکنیک های بیوفیدبک درمانی
علیرضا پاک قلب
اصول و تکنیک های بیوفیدبک درمانی
علیرضا پاک قلب
2
درس
260
دقیقه
2
بازدید

معاینه و درمان فیزیوتراپی اختلالات مفصل زانو
معاینه و درمان فیزیوتراپی اختلالات مفصل زانو
هلاکو محسنی فر
معاینه و درمان فیزیوتراپی اختلالات مفصل زانو
هلاکو محسنی فر
2
درس
258
دقیقه
2
بازدید

ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
محمد جواهریان
ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
محمد جواهریان
3
درس
299
دقیقه
3
بازدید

وبینار آشنایی با Rehabilitative US Imaging
وبینار آشنایی با Rehabilitative US Imaging
زینت آشناگر
وبینار آشنایی با Rehabilitative US Imaging
زینت آشناگر
1
درس
85
دقیقه
1
بازدید

کاربرد لیزر در فیزیوتراپی
کاربرد لیزر در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
کاربرد لیزر در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
1
درس
122
دقیقه
1
بازدید

کاربردهای شاک ویو در آسیب های اسکلتی عضلانی
کاربردهای شاک ویو در آسیب های اسکلتی عضلانی
سهیل سوهانی
کاربردهای شاک ویو در آسیب های اسکلتی عضلانی
سهیل سوهانی
1
درس
109
دقیقه
1
بازدید

بیوفیدبک در اختلالات کف لگن
بیوفیدبک در اختلالات کف لگن
الهه میری
بیوفیدبک در اختلالات کف لگن
الهه میری
1
درس
116
دقیقه
1
بازدید

کاربردهای بالینی تکاردرمانی
کاربردهای بالینی تکاردرمانی
محمد پور اعتضاد
کاربردهای بالینی تکاردرمانی
محمد پور اعتضاد
1
درس
72
دقیقه
1
بازدید

تفسیر یافته های EMG برای فیزیوتراپیستها
تفسیر یافته های EMG برای فیزیوتراپیستها
محمد پور اعتضاد
تفسیر یافته های EMG برای فیزیوتراپیستها
محمد پور اعتضاد
2
درس
176
دقیقه
2
بازدید

کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
محمد پور اعتضاد
کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
محمد پور اعتضاد
1
درس
167
دقیقه
1
بازدید

کاربرد مگنت تراپی در فیزیوتراپی
کاربرد مگنت تراپی در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
کاربرد مگنت تراپی در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
1
درس
106
دقیقه
1
بازدید

Strain and Counterstrain
Strain and Counterstrain
محمد جواهریان
Strain and Counterstrain
محمد جواهریان
1
درس
122
دقیقه
1
بازدید

اصول تفسیر یافته های MRI کمربند شانه‌ای
اصول تفسیر یافته های MRI کمربند شانه‌ای
محمد پور اعتضاد
اصول تفسیر یافته های MRI کمربند شانه‌ای
محمد پور اعتضاد
1
درس
117
دقیقه
1
بازدید

اصول تفسیر یافته های MRI ستون فقرات
اصول تفسیر یافته های MRI ستون فقرات
محمد پور اعتضاد
اصول تفسیر یافته های MRI ستون فقرات
محمد پور اعتضاد
2
درس
190
دقیقه
2
بازدید

اصول تفسیر یافته های MRI مفصل زانو
اصول تفسیر یافته های MRI مفصل زانو
محمد پور اعتضاد
اصول تفسیر یافته های MRI مفصل زانو
محمد پور اعتضاد
1
درس
146
دقیقه
1
بازدید

کاربرد تکنیکهای مالیگان در اختلالات ستون فقرات کمری
کاربرد تکنیکهای مالیگان در اختلالات ستون فقرات کمری
ارسلان قربانپور
کاربرد تکنیکهای مالیگان در اختلالات ستون فقرات کمری
ارسلان قربانپور
1
درس
112
دقیقه
1
بازدید

آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
ایمان کمالی حکیم
آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
ایمان کمالی حکیم
27
درس
210
دقیقه
27
بازدید

فیزیوتراپی در اسپاستیسیتی
فیزیوتراپی در اسپاستیسیتی
حمزه بهارلوئی
فیزیوتراپی در اسپاستیسیتی
حمزه بهارلوئی
2
درس
265
دقیقه
2
بازدید

ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات مفصل شانه
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات مفصل شانه
مهرداد بهرامیان
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات مفصل شانه
مهرداد بهرامیان
3
درس
371
دقیقه
3
بازدید

تفسیر یافته های MRI ستون فقرات کمری
تفسیر یافته های MRI ستون فقرات کمری
فرناز جوکار
تفسیر یافته های MRI ستون فقرات کمری
فرناز جوکار
1
درس
113
دقیقه
1
بازدید

اخلاق حرفه ای در کلینیک
اخلاق حرفه ای در کلینیک
موسی شیرالی
اخلاق حرفه ای در کلینیک
موسی شیرالی
1
درس
114
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و درمان کمردرد (رویکرد TBC)
ارزیابی و درمان کمردرد (رویکرد TBC)
محمد پور اعتضاد
ارزیابی و درمان کمردرد (رویکرد TBC)
محمد پور اعتضاد
2
درس
203
دقیقه
2
بازدید

بررسی سوالات بیومکانیک 3.2.1 مرحله اول
بررسی سوالات بیومکانیک 3.2.1 مرحله اول
قدمعلی طالبی
بررسی سوالات بیومکانیک 3.2.1 مرحله اول
قدمعلی طالبی
1
درس
96
دقیقه
1
بازدید

تمرین درمانی در بیماران سکته مغزی
تمرین درمانی در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
تمرین درمانی در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
2
درس
252
دقیقه
2
بازدید

مروری بر روشهای ارزیابی، تصمیم گیری بالینی و درمانهای ستون فقرات کمری
مروری بر روشهای ارزیابی، تصمیم گیری بالینی و درمانهای ستون فقرات کمری
محمد جواهریان
مروری بر روشهای ارزیابی، تصمیم گیری بالینی و درمانهای ستون فقرات کمری
محمد جواهریان
3
درس
401
دقیقه
3
بازدید

ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات ستون فقرات کمری
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات ستون فقرات کمری
مهرداد بهرامیان
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات ستون فقرات کمری
مهرداد بهرامیان
2
درس
262
دقیقه
2
بازدید

آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی
آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی
سهیل سوهانی
آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی
سهیل سوهانی
1
درس
81
دقیقه
1
بازدید

درمان توانبخشی سرگیجه های محیطی
درمان توانبخشی سرگیجه های محیطی
سید امیر آذرگون
درمان توانبخشی سرگیجه های محیطی
سید امیر آذرگون
3
درس
دقیقه
3
بازدید

بررسی سوالات تمرین درمانی 1-2-3 مرحله دوم
بررسی سوالات تمرین درمانی 1-2-3 مرحله دوم
قدمعلی طالبی
بررسی سوالات تمرین درمانی 1-2-3 مرحله دوم
قدمعلی طالبی
1
درس
72
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و درمان سردرد در فیزیوتراپی
ارزیابی و درمان سردرد در فیزیوتراپی
دکتر یداله پور
ارزیابی و درمان سردرد در فیزیوتراپی
دکتر یداله پور
2
درس
224
دقیقه
2
بازدید

بررسی سوالات مدالیته های فیزیکی و الکتروتراپی مرحله سوم
بررسی سوالات مدالیته های فیزیکی و الکتروتراپی مرحله سوم
قدمعلی طالبی
بررسی سوالات مدالیته های فیزیکی و الکتروتراپی مرحله سوم
قدمعلی طالبی
1
درس
83
دقیقه
1
بازدید

تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
حمزه بهارلوئی
تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
حمزه بهارلوئی
2
درس
237
دقیقه
2
بازدید

درای نیدلینگ‌ در بیماران سکته مغزی
درای نیدلینگ‌ در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
درای نیدلینگ‌ در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
3
درس
دقیقه
3
بازدید

آشنایی با کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
آشنایی با کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
ارسلان قربانپور
آشنایی با کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
ارسلان قربانپور
1
درس
154
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)
فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)
حمزه بهارلوئی
فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)
حمزه بهارلوئی
2
درس
229
دقیقه
2
بازدید

ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
محمد پور اعتضاد
ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
محمد پور اعتضاد
2
درس
174
دقیقه
2
بازدید

Posture Correction  Workshop
Posture Correction Workshop
آنیتا عمرانی
Posture Correction Workshop
آنیتا عمرانی
2
درس
265
دقیقه
2
بازدید

ارزیابی و مدیریت زخم
ارزیابی و مدیریت زخم
مهشید سرایداری
ارزیابی و مدیریت زخم
مهشید سرایداری
0
درس
281
دقیقه
0
بازدید

تفسیر رادیولوژی قفسه سینه
تفسیر رادیولوژی قفسه سینه
مهدی کرابی
تفسیر رادیولوژی قفسه سینه
مهدی کرابی
1
درس
301
دقیقه
1
بازدید

تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح اول
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح اول
محمد پور اعتضاد
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح اول
محمد پور اعتضاد
1
درس
276
دقیقه
1
بازدید

«کاربرد تئوری Carlo Perfetti در بازتوانی NeuroCognitive»
«کاربرد تئوری Carlo Perfetti در بازتوانی NeuroCognitive»
توان پخش
«کاربرد تئوری Carlo Perfetti در بازتوانی NeuroCognitive»
توان پخش
1
درس
576
دقیقه
1
بازدید

ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح دوم)
ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح دوم)
محمد پور اعتضاد
ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح دوم)
محمد پور اعتضاد
1
درس
236
دقیقه
1
بازدید

SWISS BALL
SWISS BALL
آنیتا عمرانی
SWISS BALL
آنیتا عمرانی
2
درس
274
دقیقه
2
بازدید

ارزیابی، تشخیص و درمان تندینوپاتی‌ها
ارزیابی، تشخیص و درمان تندینوپاتی‌ها
دکتر یداله پور
ارزیابی، تشخیص و درمان تندینوپاتی‌ها
دکتر یداله پور
1
درس
139
دقیقه
1
بازدید

گلدن پک کنکور ارشد بیومکانیک 1
گلدن پک کنکور ارشد بیومکانیک 1
امیرحسین شهبازی
گلدن پک کنکور ارشد بیومکانیک 1
امیرحسین شهبازی
1
درس
221
دقیقه
1
بازدید

معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح دوم)
معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح دوم)
ام‌البنین علیرضایی
معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح دوم)
ام‌البنین علیرضایی
1
درس
101
دقیقه
1
بازدید

Stretching for impaired mobility
Stretching for impaired mobility
دکتر یداله پور
Stretching for impaired mobility
دکتر یداله پور
1
درس
176
دقیقه
1
بازدید