لیست مدرسین

0 دوره احمدرضا خودسوز

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی مربی رسمی بدنسازی کار با دستگاه مربی ایروبیک مربی آمادگی جسمانی

4 دوره هیــدروجیم

معرفی علمی فیزیوتراپی در آب

2 دوره فرناز جوکار

فیزیوتراپیست

2 دوره الهه میری

دانشجوی فیزیوتراپی

31 دوره توان پخش

شرکت توان پخش در زمینه فروش محصولات آموزشی توان بخشی فعالیت می کند

1 دوره ایمان کمالی حکیم

فیزیوتراپیست دکتر ایمان کمالی حکیم

1 دوره دکتر یداله پور

فیزیوتراپیست

2 دوره سهیل سوهانی

فیزیوتراپیست

2 دوره پی تی آرتیکل

مجموعه فیزیوتراپیست

9 دوره گروه علمی آموزشی هلیکس

استارتاپ تخصصی شنوایی شناسی

2 دوره صوفیا نقدی

فیزیوتراپیست

6 دوره وحید مظلوم

فیــزیوتراپیست

4 دوره قدمعلی طالبی

دکترای فیزیوتراپی

1 دوره زینت آشناگر

فیزیوتراپیست

1 دوره مهدی مداحی

فیزیوتراپیست

2 دوره حمزه بهارلوئی

فيزيوتراپيست دکتر حمزه بهارلوئی

1 دوره رویا خان محمدی

فیزیوتراپیست دکتر رویا خان محمدی

1 دوره سید امیر آذرگون

فیزیوتراپیست

1 دوره اکبر همتی

فیزیوتراپیست دکتر اکبر همتی

7 دوره محمد پور اعتضاد

فیزیوتراپیست

3 دوره مهرداد بهرامیان

فیزیوتراپیست

3 دوره علیرضا پاک قلب

فیزیوتراپیست