لیست مدرسین

3 دوره هیــدروجیم

معرفی علمی فیزیوتراپی در آب

2 دوره الهه میری

دانشجوی فیزیوتراپی

27 دوره توان پخش

شرکت توان پخش در زمینه فروش محصولات آموزشی توان بخشی فعالیت می کند

1 دوره سهیل سوهانی

فیزیوتراپیست

3 دوره گروه علمی آموزشی هلیکس

استارتاپ تخصصی شنوایی شناسی

5 دوره وحید مظلوم

فیــزیوتراپیست

1 دوره زینت آشناگر

فیزیوتراپیست

0 دوره سهیل حجازی یکتا

فیزیوتراپیست سهیل حجازی یکتا رتبه ۲ کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دوره محمد پور اعتضاد

فیزیوتراپیست

1 دوره مهرداد بهرامیان

فیزیوتراپیست

3 دوره علیرضا پاک قلب

فیزیوتراپیست