جزئیات دوره

  • اشتراک گذاری این دوره:

Kinesiology Taping

ارائه کننده: توان پخش
طبقه بندی:
نظرات:

0.00 ستاره (0 نفر)

30,000  تومان

خرید محصول
>

ویژگی های محصول:

  • 38 ویدئو 1:51:35
  • 27 دانشجو ثبت نام کرده اند
  • دسترسی مادام العمر
عنوان دروس نمایش دانلود مدت
جلسه اول- A brief introduction to kinesiology tapin and how it works نمایش دانلود 00:01:13
جلسه دوم- How to cut standard strips of kinesiology tape 00:03:51
جلسه سوم - How to apply Kinesiology tape 00:03:44
جله چهارم- How to Cut and Apply Kinesiology tape 00:08:34
جلسه پنجم - Kinesiology Taping with John Gibbons نمایش 00:02:29
جلسه ششم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:32
جلسه هفتم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:00
جلسه هشتم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:34
جلسه نهــم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:15
جلسه دهــم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:02
جلسه یازدهـم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:01
جلسه دوازدهـم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:52
جلسه سیزدهـم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:07
جلسه چهاردهـم - Kinesiology Taping with John Gibbons نمایش دانلود 00:02:43
جلسه پانزدهـم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:47
جلسه شانزدهـم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:21
جلسه هفدهـم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:12
جلسه هجدهـم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:23
جلسه نوزدهـم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:24
جلسه بیستم - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:00
جلسه بیست و یک - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:28
جلسه بیست و دو - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:43
جلسه بیست و سه - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:07
جلسه بیست و چهار - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:57
جلسه بیست و پنج - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:11
جلسه بیست و شش - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:27
جلسه بیست و هفت - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:04:04
جلسه بیست و هشت - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:13
جلسه بیست و نه - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:47
جلسه ســی - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:48
جلسه ســی و یک - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:28
جلسه ســی و دو - Kinesiology Taping with John Gibbons نمایش دانلود 00:02:02
جلسه ســی و سه - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:02:40
جلسه ســی و چهار - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:31
جلسه ســی و پنج - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:30
جلسه ســی و شش- Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:33
جلسه ســی و هفت - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:05
جلسه ســی و هشت - Kinesiology Taping with John Gibbons 00:03:43

توضیحات محصول

شامل 38 جلسه 

روش های گوناگون در  تمامی عضلات

چه چیزی یاد می گیرم

کینزیوتیپ علاوه بر کاربردهای
عضلانی دارای کاربردهای تصحیح فاشیا، لیگامان، تاندون، عملکردی، فضایی و لنفاوی است

پیش نیازها

هدف از این دوره چیست؟

روش کینزیوتیپ برای طیف وسیعی از بیماری های ارتوپدی و نورولوژی کاربرد دارد. همچنین دارای قابلیت استفاده در گروه های مختلف سنی از کودکان تا سالمندان است
 
 

شاید موارد زیر را هم دوست داشته باشید