جزئیات دوره

  • اشتراک گذاری این دوره:

Modern Manual Therapy - Movement and Positional Based Techniques

ارائه کننده: توان پخش
طبقه بندی:
نظرات:

0.00 ستاره (0 نفر)

10,000  تومان

خرید محصول
>

ویژگی های محصول:

  • 2 ویدئو 2:17:16
  • 4 دانشجو ثبت نام کرده اند
  • دسترسی مادام العمر
عنوان دروس نمایش دانلود مدت
جلسه اول 01:14:59
جلسه دوم 01:02:57

توضیحات محصول

درمان های دستی مدرن / حرکت درمانی عضلات 

شامل 2 جلسه 

چه چیزی یاد می گیرم

Corkscrew for Hip and Posterior Chain Mobility

Functional Mobilization for the UQ and LQ

Gastroc-Soleus Functional Mobilization

Hamstring Functional Mobilization

Hip Corkscrew Functional Mobilization - Old School

Iliac Crest Functional Mobilization

ITB Functional Mobilization - Old School

Lumbar Flexion Functional Mobilizaqtion

& ...

------------------------------------------------------

Biceps Functional Mobilization

Cervical Functional Mobilization

Diaphragm Inhibition

Forearm Functional Mobilization

Functional Mobilization for the UQ and LQ

Inferior Glide Arm Slide Functional Mobilization

 

پیش نیازها

هدف از این دوره چیست؟

یک منبع علمی ک شامل تمرین حرکات تمامی عضلات 

تحرک بدن برای  مفصل ران و هیپ و زنجیره خلفی - مهار کردن دیافراگم - عملکرد ساعد - عملکرد کمر - خالی کردن شانه - تحرک های کاربردی -عملکرد زانو و مچ و...

شاید موارد زیر را هم دوست داشته باشید