توانبخشی قبل و بعد از تعویض مفصل

توضیحات محصول ضبط و انتشار: بنیامین کهن-ارتوپدفنی
1
درس
1
فایل

مدرس دوره

توان پخش
شرکت توان پخش در زمینه فروش محصولات آموزشی توان بخشی فعالیت می کند