فیزیوتراپی در اختلالات اندام فوقانی
فیزیوتراپی در اختلالات اندام فوقانی
دکتر امیرمسعود عرب
دکتر امیرمسعود عرب
فیزیوتراپی در اختلالات اندام فوقانی
دکتر امیرمسعود عرب
2
درس
1185
دقیقه
2
بازدید

فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس زانو
فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس زانو
نسرین ناصری
نسرین ناصری
فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس زانو
نسرین ناصری
1
درس
390
دقیقه
1
بازدید

تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح 5 و 6
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح 5 و 6
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح 5 و 6
محمد پور اعتضاد
1
درس
253
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس شانه
فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس شانه
نسرین ناصری
فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس شانه
نسرین ناصری
2
درس
426
دقیقه
2
بازدید

آشنایی با تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح دوم (ستون فقرات گردنی و توراسیک)
آشنایی با تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح دوم (ستون فقرات گردنی و توراسیک)
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
آشنایی با تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح دوم (ستون فقرات گردنی و توراسیک)
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
2
درس
613
دقیقه
2
بازدید

تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح چهارم (سندروم درد مایوفاشیال)
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح چهارم (سندروم درد مایوفاشیال)
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح چهارم (سندروم درد مایوفاشیال)
محمد پور اعتضاد
1
درس
233
دقیقه
1
بازدید

آشنایی با متد تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح اول (ستون فقرات کمری)
آشنایی با متد تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح اول (ستون فقرات کمری)
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
آشنایی با متد تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح اول (ستون فقرات کمری)
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
3
درس
1092
دقیقه
3
بازدید

ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح سوم)
ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح سوم)
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح سوم)
محمد پور اعتضاد
1
درس
265
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی، تشخیص و درمان تندینوپاتی‌ها
ارزیابی، تشخیص و درمان تندینوپاتی‌ها
دکتر یداله پور
دکتر یداله پور
ارزیابی، تشخیص و درمان تندینوپاتی‌ها
دکتر یداله پور
1
درس
139
دقیقه
1
بازدید

ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح دوم)
ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح دوم)
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح دوم)
محمد پور اعتضاد
1
درس
235
دقیقه
1
بازدید

تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح اول
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح اول
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح اول
محمد پور اعتضاد
1
درس
275
دقیقه
1
بازدید

Posture Correction  Workshop
Posture Correction Workshop
آنیتا عمرانی
آنیتا عمرانی
Posture Correction Workshop
آنیتا عمرانی
2
درس
264
دقیقه
2
بازدید

ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
محمد پور اعتضاد
2
درس
173
دقیقه
2
بازدید

کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
علیرضا درودیان
علیرضا درودیان
کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
علیرضا درودیان
2
درس
513
دقیقه
2
بازدید

گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های منیسک
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های منیسک
وحید مظلوم
وحید مظلوم
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های منیسک
وحید مظلوم
4
درس
273
دقیقه
4
بازدید

گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از جراحی ترمیمی روتاتور کاف
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از جراحی ترمیمی روتاتور کاف
وحید مظلوم
وحید مظلوم
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از جراحی ترمیمی روتاتور کاف
وحید مظلوم
7
درس
300
دقیقه
7
بازدید

ارزیابی وتصمیم گیری بالینی و درمان اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
ارزیابی وتصمیم گیری بالینی و درمان اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
مهرداد بهرامیان
مهرداد بهرامیان
ارزیابی وتصمیم گیری بالینی و درمان اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
مهرداد بهرامیان
4
درس
282
دقیقه
4
بازدید

گایدلاین جامع تمرین درمانی در کمردرد
گایدلاین جامع تمرین درمانی در کمردرد
وحید مظلوم
وحید مظلوم
گایدلاین جامع تمرین درمانی در کمردرد
وحید مظلوم
7
درس
331
دقیقه
7
بازدید

گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های رباط صلیبی قدامی
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های رباط صلیبی قدامی
وحید مظلوم
وحید مظلوم
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های رباط صلیبی قدامی
وحید مظلوم
5
درس
201
دقیقه
5
بازدید

ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات ستون فقرات کمری
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات ستون فقرات کمری
مهرداد بهرامیان
مهرداد بهرامیان
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات ستون فقرات کمری
مهرداد بهرامیان
2
درس
262
دقیقه
2
بازدید

مروری بر روشهای ارزیابی، تصمیم گیری بالینی و درمانهای ستون فقرات کمری
مروری بر روشهای ارزیابی، تصمیم گیری بالینی و درمانهای ستون فقرات کمری
محمد جواهریان
محمد جواهریان
مروری بر روشهای ارزیابی، تصمیم گیری بالینی و درمانهای ستون فقرات کمری
محمد جواهریان
3
درس
400
دقیقه
3
بازدید

ارزیابی و درمان کمردرد (رویکرد TBC)
ارزیابی و درمان کمردرد (رویکرد TBC)
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
ارزیابی و درمان کمردرد (رویکرد TBC)
محمد پور اعتضاد
2
درس
202
دقیقه
2
بازدید

ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات مفصل شانه
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات مفصل شانه
مهرداد بهرامیان
مهرداد بهرامیان
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات مفصل شانه
مهرداد بهرامیان
3
درس
355
دقیقه
3
بازدید

آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
ایمان کمالی حکیم
ایمان کمالی حکیم
آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
ایمان کمالی حکیم
27
درس
197
دقیقه
27
بازدید

ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
محمد جواهریان
محمد جواهریان
ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
محمد جواهریان
3
درس
299
دقیقه
3
بازدید

معاینه و درمان فیزیوتراپی اختلالات مفصل زانو
معاینه و درمان فیزیوتراپی اختلالات مفصل زانو
هلاکو محسنی فر
هلاکو محسنی فر
معاینه و درمان فیزیوتراپی اختلالات مفصل زانو
هلاکو محسنی فر
1
درس
258
دقیقه
1
بازدید