ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)

سرفصلهای وبینار:

1⃣ آشنایی با رویکرد درمان محور(TBC)

2⃣ نحوه تریاژ بیمار مبتلا به گردن درد

3⃣ نحوه انتخاب رویکرد درمانی مناسب بر اساس رویکرد TBC

4⃣ نحوه انتخاب رویکرد بازتوانی مناسب براساس رویکرد TBC

5⃣ آشنایی با مراحل بازتوانی بیمار گردن درد

6⃣ ارزیابی بیمار مبتلا به گردن درد در مراجعه مستقیم

7⃣ معیارهای تصمیم گیری بالینی در گردن درد


برای خرید این محصول لطفا عکس کارت نظام پزشکی یا کارت دانشجویی خود را از طریق تلگرام به شماره 09122876030 ارسال نمایید.
2
درس
3
فایل
120000 تومان

مدرس دوره

محمد پور اعتضاد
فیزیوتراپیست