مطالعه و برنامه‌ریزی برای کنکور ارشد فیزیوتراپی
مطالعه و برنامه‌ریزی برای کنکور ارشد فیزیوتراپی
فیزیوتراپیست ابوالفضل کرمانی
فیزیوتراپیست ابوالفضل کرمانی
مطالعه و برنامه‌ریزی برای کنکور ارشد فیزیوتراپی
فیزیوتراپیست ابوالفضل کرمانی
1
درس
41
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی بیماران نورولوژی
ارزیابی بیماران نورولوژی
توان پخش
توان پخش
ارزیابی بیماران نورولوژی
توان پخش
1
درس
55
دقیقه
1
بازدید

آشنایی با مدالیته ها و تکنیک های فیزیوتراپی در زمینه لاغری و زیبایی
آشنایی با مدالیته ها و تکنیک های فیزیوتراپی در زمینه لاغری و زیبایی
توان پخش
توان پخش
آشنایی با مدالیته ها و تکنیک های فیزیوتراپی در زمینه لاغری و زیبایی
توان پخش
1
درس
50
دقیقه
1
بازدید

مداخلات فیزیوتراپی در فشار خون
مداخلات فیزیوتراپی در فشار خون
توان پخش
توان پخش
مداخلات فیزیوتراپی در فشار خون
توان پخش
1
درس
119
دقیقه
1
بازدید

Introduction to CAMS Functional Training + Functional tests & screenings
Introduction to CAMS Functional Training + Functional tests & screenings
مرتضی صفری سیجانی
مرتضی صفری سیجانی
Introduction to CAMS Functional Training + Functional tests & screenings
مرتضی صفری سیجانی
1
درس
87
دقیقه
1
بازدید

evaluating and treating adult who stutter
evaluating and treating adult who stutter
آواج
آواج
evaluating and treating adult who stutter
آواج
1
درس
127
دقیقه
1
بازدید

چگونه پروفسور گیتار لکنت خود را کنترل کرد؟
چگونه پروفسور گیتار لکنت خود را کنترل کرد؟
آواج
آواج
چگونه پروفسور گیتار لکنت خود را کنترل کرد؟
آواج
1
درس
90
دقیقه
1
بازدید

Introduction to Fascial Distortion Model
Introduction to Fascial Distortion Model
توان پخش
توان پخش
Introduction to Fascial Distortion Model
توان پخش
1
درس
65
دقیقه
1
بازدید

The Mulligan Concept of Mobilization with Movement
The Mulligan Concept of Mobilization with Movement
توان پخش
توان پخش
The Mulligan Concept of Mobilization with Movement
توان پخش
1
درس
83
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و استئوآرتریت
فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و استئوآرتریت
 محمد اکبری
توان پخش
فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و استئوآرتریت
توان پخش
1
درس
150
دقیقه
1
بازدید

آناتومی سطحی و لندمارک‌های مچ دست
آناتومی سطحی و لندمارک‌های مچ دست
محمد جواهریان
محمد جواهریان
آناتومی سطحی و لندمارک‌های مچ دست
محمد جواهریان
11
درس
9
دقیقه
11
بازدید

فیزیوتراپی در بیماری های پوستی و زخم
فیزیوتراپی در بیماری های پوستی و زخم
رویا خان محمدی
رویا خان محمدی
فیزیوتراپی در بیماری های پوستی و زخم
رویا خان محمدی
4
درس
127
دقیقه
4
بازدید

آشنایی با مبانی درای نیدلینگ‌ و الکترواکوپانکچر
آشنایی با مبانی درای نیدلینگ‌ و الکترواکوپانکچر
اکبر همتی
اکبر همتی
آشنایی با مبانی درای نیدلینگ‌ و الکترواکوپانکچر
اکبر همتی
1
درس
133
دقیقه
1
بازدید

آشنایی با تمرین درمانی شروت در بیماران اسکولیوز
آشنایی با تمرین درمانی شروت در بیماران اسکولیوز
فرناز جوکار
فرناز جوکار
آشنایی با تمرین درمانی شروت در بیماران اسکولیوز
فرناز جوکار
1
درس
69
دقیقه
1
بازدید

پوزیشنال ریلیز تراپی
پوزیشنال ریلیز تراپی
مهدی مداحی
مهدی مداحی
پوزیشنال ریلیز تراپی
مهدی مداحی
2
درس
207
دقیقه
2
بازدید

آشنایی مقدماتی با مداخلات فیزیوتراپی در درمان زخم
آشنایی مقدماتی با مداخلات فیزیوتراپی در درمان زخم
توان پخش
توان پخش
آشنایی مقدماتی با مداخلات فیزیوتراپی در درمان زخم
توان پخش
1
درس
135
دقیقه
1
بازدید

توانبخشی قبل و بعد از تعویض مفصل
توانبخشی قبل و بعد از تعویض مفصل
توان پخش
توان پخش
توانبخشی قبل و بعد از تعویض مفصل
توان پخش
1
درس
12
دقیقه
1
بازدید

اصول فیزیوتراپی در شرایط هموداینامیک ناپایدار بیماران کووید 19
اصول فیزیوتراپی در شرایط هموداینامیک ناپایدار بیماران کووید 19
محمد جواهریان
محمد جواهریان
اصول فیزیوتراپی در شرایط هموداینامیک ناپایدار بیماران کووید 19
محمد جواهریان
1
درس
32
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در آب بیماران ام اس
فیزیوتراپی در آب بیماران ام اس
هیــدروجیم
هیــدروجیم
فیزیوتراپی در آب بیماران ام اس
هیــدروجیم
1
درس
11
دقیقه
1
بازدید

وبینارهای درد گردن
وبینارهای درد گردن
توان پخش
توان پخش
وبینارهای درد گردن
توان پخش
4
درس
72
دقیقه
4
بازدید

FUNCTIONAL PERFORMANCE TRAINING
FUNCTIONAL PERFORMANCE TRAINING
توان پخش
توان پخش
FUNCTIONAL PERFORMANCE TRAINING
توان پخش
2
درس
27
دقیقه
2
بازدید

آشنایی با کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
آشنایی با کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
ارسلان قربانپور
ارسلان قربانپور
آشنایی با کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
ارسلان قربانپور
1
درس
154
دقیقه
1
بازدید

تمرینات آب درمانی
تمرینات آب درمانی
هیــدروجیم
هیــدروجیم
تمرینات آب درمانی
هیــدروجیم
4
درس
6
دقیقه
4
بازدید

آسیب ACL و فیزیوتراپی در آب
آسیب ACL و فیزیوتراپی در آب
هیــدروجیم
هیــدروجیم
آسیب ACL و فیزیوتراپی در آب
هیــدروجیم
2
درس
18
دقیقه
2
بازدید

ورزش در آب
ورزش در آب
هیــدروجیم
هیــدروجیم
ورزش در آب
هیــدروجیم
7
درس
26
دقیقه
7
بازدید