آسیب ACL و فیزیوتراپی در آب

آسیب acl و فیزیوتراپی در آب قسمت اول با صحبت فیزیوتراپیست دکتر هنگامه نیکجوی ، متخصص فیزیوتراپی در آب آسیب رباط زانو می‌تواند بسیار دردناک و ناتوان کننده باشد. این نوع آسیب دیدگی اغلب در ورزشکاران دیده شده و می‌تواند موجب درد شدید زانو به هنگام خم کردن ماهیچه‌ها و زانو زدن شود. انواع بسیاری از آسیب رباط زانو وجود دارد که شامل آسیب رباط صلیبی قدامی (ALC)، رباط صلیبی خلفی (PCL)، رباط جانبی خارجی (LCL) و رباط جانبی داخلی (MCL) می‌شود. دراز کردن یا کشش بیش از حد زانو، برخورد زانو با سطحی سفت، تغییر ناگهانی وزن از یک پا به پای دیگر و پیچاندن زانو با قرار دادن محکم پا بر روی زمین می‌تواند موجب بروز این آسیبها شود.
2
درس
2
فایل

مدرس دوره

هیــدروجیم
معرفی علمی فیزیوتراپی در آب