آشنایی با تمرین درمانی شروت در بیماران اسکولیوز

چه چیزی یاد می گیرم اسکولیوز ، سبب تغییر راستای ستون فقرات شخص شده و منجر به عدم تعادل عضلانی، ایجاد وضعیت نادرست بدنی و در برخی از مواقع باعث بروز درد می‌شود. شدت اسکولیوز در بیشتر موارد خفیف می‌باشد و پیشروی آن تدریجی است و باعث ایجاد ناهنجاری شدید نمی‌شود. در نتیجه پیش از جراحی از معاینه، بریس، فیزیوتراپی و ورزش شروت جهت درمان استفاده می‌شود.
1
درس
1
فایل

مدرس دوره

فرناز جوکار
فیزیوتراپیست