پوزیشنال ریلیز تراپی

توضیحات محصول ''پوزیشنال ریلیز تراپی" با تدریس فیزیوتراپیست مهدی مداحی چه چیزی یاد می گیرم پوزیشنال ریلیز تراپی چیست وضعیت دهی بدن اصل درمان رهاسازی وضعیتی بدن اهداف #کلینیکی اهداف کلی درمان اختلالات کرانیوم اختلالات توراسیک اختلالات لگن و کمر اختلالات اندام تحتانی اختلالات اندام فوقانی بخش #عملی
2
درس
2
فایل

مدرس دوره

مهدی مداحی
فیزیوتراپیست