اصول فیزیوتراپی در شرایط هموداینامیک ناپایدار بیماران کووید 19

توضیحات محصول اصول فیزیوتراپی در شرایط هموداینامیک ناپایدار بیماران کووید-19 مــدرس: فیزیوتراپیست محمد جواهریان چه چیزی یاد می گیرم توانبخشی قلبی
1
درس
1
فایل