آشنایی مقدماتی با مداخلات فیزیوتراپی در درمان زخم

چه چیزی یاد می گیرم فیزیوتراپی زخم چیست و روش های فیزیوتراپی چگونه به درمان زخم کمک می کند؟ فیزیوتراپیست ها در بسیاری از موقعیت ها در حوزه مراقبت های بهداشتی پرمسئولیت ترین افراد در کنترل زخم هستند و بیماران را در بحرانی ترین مراحل مراقبت از زخم و بهبودی معالجه می کنند. فیزیوتراپی زخم و سوختگی برای بیمارانی دچار زخم های باز شده اند، مناسب است. آنها دانش عمیقی از آناتومی و ترمیم بافت ها و همچنین مهارت های تحرک و یافتن وضعیت درست بدن دارند. فیزیوتراپیست هایی که به طور ویژه در این مورد آموزش دیده اند با استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین روش های مراقبت از زخم، درمان زخم و سوختگی را برای بیماران در بیمارستانها و در بخش های درمان های سرپایی انجام می دهند.
1
درس
3
فایل

مدرس دوره

توان پخش
شرکت توان پخش در زمینه فروش محصولات آموزشی توان بخشی فعالیت می کند