فیزیوتراپی در آب بیماران ام اس

توضیحات محصول فیزیوتراپی در آب بیماران ام اس مدرس: فیزیوتراپیست دکتر هنگامه نیکجوی
1
درس
1
فایل

مدرس دوره

هیــدروجیم
معرفی علمی فیزیوتراپی در آب