کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)

ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)

 مدرس کارگاه:
فيزيوتراپيست علیرضا درودیان
(دارای مدرک بین‌المللی پیشرفته از آکادمی Schroth Best Practice آلمان)


2
درس
6
فایل
1000000 تومان