ارزیابی و درمان کمردرد (رویکرد TBC)

چه چیزی یاد می گیرم سرفصل های وبینار: آشنایی با رویکرد درمان محور(TBC) نحوه تریاژ بیمار مبتلا به کمردرد نحوه انتخاب رویکرد درمانی مناسب بر اساس رویکرد TBC نحوه انتخاب رویکرد بازتوانی مناسب براساس رویکرد TBC آشنایی با مراحل بازتوانی بیمار کمردرد ارزیابی بیمار مبتلا به کمردرد در مراجعه مستقیم معیارهای تصمیم گیری بالینی در کمردرد
2
درس
3
فایل
120000 تومان

مدرس دوره

محمد پور اعتضاد
فیزیوتراپیست