تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)

ویدئو کارگاه حضوری تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی سطح اول مدرس : فیزیوتراپیست ارسلان قربان‌پور
4
درس
4
فایل
250000 تومان