رویکرد درمان تکاملی- عصبی (بوبت)

رویکرد درمان تکاملی - عصبی (بوبت) یکی از جامع ترین روش های درمانی برای کودکان فلج مغزی است.در حدود هشتاد درصد درمانگران کل دنیا که با کودکان فلج مغزی کار می کنند از این رویکرد در امر درمان و آموزش مراقبان این کودکان استفاده می نمایند. از مزایای رویکرد درمان تکاملی - عصبی نسبت به سایر رویکرد های مشابه می توان به مواردی نظیر ساده بودن ،کارآمدی در درمان ،قابلیت ارزیابی پروتکل محور و ده ها مورد دیگر اشاره کرد. در ویدیو های گرد آوری شده در این قسمت به تفصیل و به طور جامع رویکرد درمان تکاملی - عصبی آموزش داده شده است.همچنین تکنیک های درمانی مربوطه به ترتیب رشد مهارت های حرکتی و سیستم عصبی کودک آورده شده است.این مجموعه به دانشجویان و درمانگران کمک می کند تا بطور کامل و در کمترین زمان ممکن با این رویکرد و تکنیک درمانی آن اشنا شده و از آن در امر درمان و آموزش بهره ببرند.
7
درس
35
فایل
500000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

بوبت

play_arrow
پارت اول
01:53 - 9.02 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
02:46 - 13.74 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
03:15 - 19.83 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
02:22 - 12.49 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
03:27 - 20.29 مگابایت
play_arrow
پارت ششم
03:33 - 18.18 مگابایت
play_arrow
پارت هفتم
02:50 - 15.63 مگابایت
play_arrow
پارت هشتم
02:17 - 13.26 مگابایت
play_arrow
پارت نهم
02:09 - 11.74 مگابایت
play_arrow
پارت دهم
01:51 - 7.36 مگابایت
play_arrow
پارت یازدهم
02:45 - 15.41 مگابایت
play_arrow
پارت دوازدهم
01:43 - 6.60 مگابایت
play_arrow
پارت سیزدهم
03:40 - 24.62 مگابایت
play_arrow
پارت چهاردهم
03:35 - 23.34 مگابایت

حمام

play_arrow
پارت اول
02:11 - 2.66 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
02:01 - 2.43 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
01:35 - 1.90 مگابایت

جابجایی

play_arrow
پارت اول
01:49 - 10.79 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
01:35 - 5.45 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
01:29 - 4.70 مگابایت

خواب

play_arrow
پارت اول
01:40 - 11.78 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
02:10 - 12.82 مگابایت

تغذیه

play_arrow
پارت اول
02:36 - 15.46 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
01:40 - 9.34 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
01:57 - 12.65 مگابایت

توالت

play_arrow
پارت اول
01:20 - 1.67 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
02:31 - 3.89 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
02:06 - 2.60 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
02:18 - 2.87 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
02:05 - 2.49 مگابایت
play_arrow
پارت ششم
02:33 - 3.16 مگابایت
play_arrow
پارت هفتم
02:14 - 2.74 مگابایت
play_arrow
پارت هشتم
02:01 - 2.47 مگابایت
play_arrow
پارت نهم
01:45 - 2.11 مگابایت