دوره جامع لکنت بزرگسال

8
درس
25
فایل
400000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

چگونه پروفسور گیتار لکنت خود را کنترل کرد؟

play_arrow
پارت اول
90:13 - 131.74 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 0.241 مگابایت

evaluating and treating adult who stutter

play_arrow
پارت اول
77:06 - 137.08 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
50:36 - 71.63 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 1.33 مگابایت

ارزیابی در لکنت بزرگسال

play_arrow
پارت اول
57:14 - 106.38 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 0.777 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
72:08 - 103.41 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
64:59 - 95.44 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 1.39 مگابایت

رویکرد های fluency shaping با تمرکز بر روش کمپرداون

play_arrow
پارت اول
69:26 - 42.14 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
80:14 - 150.32 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 4.48 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
71:32 - 147.26 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
68:06 - 93.53 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 1.32 مگابایت

درمان و درمانگر من چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

play_arrow
پارت اول
93:09 - 204.86 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
26:01 - 33.51 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 0.675 مگابایت

لکنت از منظر علوم اعصاب

play_arrow
پارت اول
141:21 - 260.94 مگابایت

رویکرد درمان شناختی _ رفتاری در لکنت بزرگسال

play_arrow
پارت اول
89:21 - 166.83 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
103:44 - 148.96 مگابایت

سناریوهای بالینی در درمان لکنت _ مرحله انتقال

play_arrow
پارت اول
103:01 - 146.87 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
69:55 - 99.31 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 4.13 مگابایت

مدرس دوره

آواج
استارتاپ تخصصی گفتاردرمانی