دوره جامع لکنت کودکان

10
درس
38
فایل
500000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

early childhood stuttering therapy

play_arrow
پارت اول
118:18 - 275.50 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 0.668 مگابایت

ارزیابی در لکنت کودکان

play_arrow
پارت اول
91:36 - 132.70 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 0.877 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
65:27 - 105.83 مگابایت

درمان از راه دور در لکنت کودکان

play_arrow
پارت اول
64:03 - 88.18 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
36:33 - 50.10 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 1.64 مگابایت

درمان های غیرمستقیم در لکنت کودکان

play_arrow
پارت اول
53:00 - 77.65 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
57:40 - 107.79 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
11:19 - 14.51 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 5.72 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
55:50 - 82.16 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
61:00 - 89.95 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 2.19 مگابایت

روشهای مکمل در تکنیکهای گفتاردرمانی ویژه لکنت

play_arrow
پارت اول
75:31 - 108.90 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
67:13 - 102.32 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 5.24 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
74:07 - 145.26 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
96:28 - 135.64 مگابایت

رویکرد درمانی ELU

play_arrow
پارت اول
87:52 - 115.93 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
38:06 - 56.68 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 0.950 مگابایت

رویکرد درمانی FRP

play_arrow
پارت اول
51:06 - 104.59 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
55:51 - 81.44 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
45:01 - 96.13 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
59:51 - 87.83 مگابایت

رویکرد درمانی لیدکامب

play_arrow
پارت اول
125:46 - 186.84 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 7.17 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
67:07 - 98.97 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
37:10 - 55.18 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
31:34 - 46.92 مگابایت

رویکرد درمانی sigh-pause

play_arrow
پارت اول
71:28 - 97.17 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
78:29 - 123.95 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
46:53 - 74.93 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 1.85 مگابایت

رویکرد درمانی وست مید

play_arrow
پارت اول
121:58 - 175.21 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه PDF
- 2.34 مگابایت

مدرس دوره

آواج
استارتاپ تخصصی گفتاردرمانی