گلدن پک کنکور ارشد بیومکانیک 1

3 اصل طلایی 1. مرور کامل مباحث 2. بررسی نکات مهم 3. تحلیل تست (تالیفی و سراسری)
1
درس
2
فایل
55000 تومان

مدرس دوره

امیرحسین شهبازی
فیزیوتراپیست، رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1400، مشاور و مدرس کنکور کارشناسی ارشد