درک زیروبمی در شنوندگان طبیعی و چالش‌های آن در افراد دارای کاشت حلزون

همانطور که می‌دانید افراد دارای نقص شنوایی در دریافت دروندادهای اکوستیکی دچار مشکل هستند. یکی از مشکلاتی که وجود دارد، نقص در درک زیروبمی می‌باشد که حتی پس از کاشت حلزون نیز چالش‌هایی در این رابطه وجود دارد که در این مجموعه به آن پرداخته می‌شود.
1
درس
1
فایل
30000 تومان

مدرس دوره

آواج
استارتاپ تخصصی گفتاردرمانی