تمرینات فیزیوتراپی در کمردرد

تمرینات فیزیوتراپی در کمردرد بهبود حرکت ناحیه لومبار و پلویک بهبود ثبات عضلات core بهبود قدرت عضلات شکمی و اندام تحتانی
2
درس
16
فایل
150000 تومان

مدرس دوره

توان پخش
شرکت توان پخش در زمینه فروش محصولات آموزشی توان بخشی فعالیت می کند