تمرینات فیزیوتراپی در زانو

تمرینات فیزیوتراپی در زانو افزایش قدرت عضلات اطراف زانو و بهبود بی ثباتی مفصل
2
درس
18
فایل
150000 تومان

مدرس دوره

توان پخش
شرکت توان پخش در زمینه فروش محصولات آموزشی توان بخشی فعالیت می کند