تمرینات فیزیوتراپی در کمر و اندام تحتانی

تمرینات فیزیوتراپی در کمر و اندام تحتانی جهت افزایش قدرت عضلات و بهبود کور استابیلیتی
1
درس
17
فایل
150000 تومان

مدرس دوره

توان پخش
شرکت توان پخش در زمینه فروش محصولات آموزشی توان بخشی فعالیت می کند