تکنیکهای میوفشیال ریلیز در اختلالات عصبی

چه چیزی یاد می گیرم بینندگان بعد از تماشا و نت برداری از این وبینار می توانند محلهای شایع درگیری اعصاب محیطی را بشناسند و بتوانند برنامه درمانی (Treatment Plan) را براساس تکنیکهای میوفاشیال ریلیز برای هر ناحیه طراحی نمایند.
برای خرید این محصول لطفا عکس کارت نظام پزشکی یا کارت دانشجویی خود را از طریق تلگرام به شماره 09122876030 ارسال نمایید.
1
درس
1
فایل
60000 تومان