درمان فیزیوتراپی اسکولیوز (متدخانم شروت)

چه چیزی یاد می گیرم در بخـــش اول آشنایی با انواع اسکولیوز و تشخیص و ارزیابی تاریخچه درمان اسکولیوز و پایه و اساس روش شروت درمان اسکولیوز در سنین مختلف بررسی انواع بریس و تشخیص بریس مناسب در بخـــش دوم آشنایی با روش Schroth Best Practice درچهاربخش بسیار ساده و کاربردی آشنایی مقدماتی باسایر روش های درمان اسکولیوز در دنیا بررسی نتایج درمان در شرایط و سنین مختلف
2
درس
2
فایل
200000 تومان