وبینار آشنایی با Rehabilitative US Imaging

هدف از این دوره چیست؟ 1- مقدمه و تاریخچه 2- کاربرد تصویربرداری اولتراسوند در توان بخشی 3- حیطه های کاربرد RUSI 4- فیزیک اولتراسوند 5- مکانیسم و اساس کار RUSI 6- واژه شناسی 7- مبدل های رایج در RUSI 8- آشنایی با B-Mode و M-Mode 9- مقایسه USI با سایر متدهای تصویربرداری 10- نکات و ویژگیهای RUSI 11- بررسی مطالعات و شواهد
1
درس
1
فایل
60000 تومان

مدرس دوره

زینت آشناگر
فیزیوتراپیست