کاربرد لیزر در فیزیوتراپی

چه چیزی یاد می گیرم تعریف لیــــزر طبقه بندی (دسته بندی) اندازه گیری ( سنجش)
1
درس
1
فایل
70000 تومان

مدرس دوره

علیرضا پاک قلب
فیزیوتراپیست