کاربردهای شاک ویو در آسیب های اسکلتی عضلانی

چه چیزی یاد می گیرم تعریف شاک ویو تفاوت شاک ویو و امواج ماوراء صوت بیان انواع شاک ویو و مکانیسم ایجاد آنها و اثرات
1
درس
1
فایل
60000 تومان

مدرس دوره

سهیل سوهانی
فیزیوتراپیست