بیوفیدبک در اختلالات کف لگن

چه چیزی یاد می گیرم *مروري بر آناتومي عضلات كف لگن در زنان و مردان *ارزيابي قدرت و استقامت عضلات كف لگن( معيار آكسفورد) * بيوفيدبك چيست؟! *انواع بيوفيدبك *انديكاسيون ها و كونترانديكاسيون هاي بيوفيدبك *نويز *نحوه اتصال الكترودها( واژينال، آنال و سطحي) *نحوه انجام درمان *بررسي گراف هاي نرمال و ابنرمال *چند نمونه گراف از بيماران
1
درس
1
فایل
350000 تومان

مدرس دوره

الهه میری
دانشجوی فیزیوتراپی