کاربردهای بالینی تکاردرمانی

چه چیزی یاد می گیرم سرفصل ها: 1- مقدمه 2- موارد کاربرد و اثرات سیستمیک 3- موارد منع کاربرد و احتیاط 4- متدهای استفاده از تکارتراپی 5- پارامترهای درمانی 6- روش های کاربرد تکارتراپی 7- بررسی مطالعات و شواهد
1
درس
2
فایل
60000 تومان

مدرس دوره

محمد پور اعتضاد
فیزیوتراپیست