تفسیر یافته های EMG برای فیزیوتراپیستها

چه چیزی یاد می گیرم 1⃣ مقدمه ای بر EMG 2⃣ تفسیر #ضایعات شایع اعصاب محیطی با استفاده از نوار EMG نظیر CTS و Entrapment های عصبی و... 3⃣ تشخیص Denervation براساس یافته های EMG 4⃣ #تشخیص Regeneration اعصاب محیطی براساس یافته های EMG
2
درس
2
فایل
110000 تومان

مدرس دوره

محمد پور اعتضاد
فیزیوتراپیست