Strain and Counterstrain

چه چیزی یاد می گیرم سرفصل ها: معرفی Tender point و وجه افتراقی آن با Trigger Point چگونگی‌شناسایی Tender point در شرایط بالینی معرفی روش درمانی Strain CounterStrain مکانیسم عمل روش درمانی Strain Counterstrain اجرای تکنیک بر روی نمونه واقعی معرفی چند سناریوی واقعی بیمار
برای خرید این محصول لطفا عکس کارت نظام پزشکی یا کارت دانشجویی خود را از طریق تلگرام به شماره 09122876030 ارسال نمایید.
1
درس
1
فایل
80000 تومان