فیزیوتراپی در اسپاستیسیتی

چه چیزی یاد می گیرم همراه با ارائه سرتیفیکیت حضور در دوره اسپاستیسیتی یکی از مشکلات رایج در بیماران نورولوژی که عوارض گوناگونی مانند کانتراکچر، درد، کاهش تحرک و کیفیت زندگی و حتی افزایش خطر بروز زخم بستر و عفونت را دارد. بیماران مبتلا به سکته مغزی، مالتیپل اسکلروزیس، آسیب نخاعی، فلج مغزی و ضربه مغزی بیش از سایر بیماری های نورولوژی در معرض این مشکل قرار دارند. در نگاه ICF اسپاستیسیتی یک آسیب (impairment) جدی و معنادار است که می تواند باعث محدودیت در فعالیت و کاهش مشارکت شود. فیزیوتراپیستها با استفاده از مهارت های دستی، تمرین درمانی و مدالیته های گوناگون قدیمی مانند تنس و جدید مانند سوزن خشک و تی دی سی اس می توانند نقش مهمی در کاهش این مشکل و بهبود عملکرد بیماران داشته باشند.
2
درس
3
فایل
110000 تومان

مدرس دوره

حمزه بهارلوئی
فيزيوتراپيست دکتر حمزه بهارلوئی