ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات مفصل شانه

توضیحات محصول مدرس : فیزیوتراپیست مهرداد بهرامیان سه جلسه وبینار تخصصی شانه
3
درس
4
فایل
150000 تومان

مدرس دوره

مهرداد بهرامیان
فیزیوتراپیست