تفسیر یافته های MRI ستون فقرات کمری

چه چیزی یاد می گیرم سرفصل ها: کلیات MRI اندیکاسیون های MRI لومبار تکنیک ها و پروتکل ها آناتومی تصویر برداری نرمال یافته های پاتولوژیک بررسی و توجه به عضلات یافته های تصادفی
1
درس
1
فایل
65000 تومان

مدرس دوره

فرناز جوکار
فیزیوتراپیست