اخلاق حرفه ای در کلینیک

چه چیزی یاد می گیرم نحوه آگاهی بخشی به بیمار ازروند درمان هایی که به تماس نیاز دارند کار کردن در زمان دانشجویی اخلاق حرفه ای در قیمت گذاری و تعیین نرخ درمان اخلاق حرفه ای در شرایط خاص مسائل بیمه ای تعارض های قانون و اخلاق تضمین دادن یا ندادن درمان به بیمار و .....
1
درس
1
فایل
30000 تومان

مدرس دوره