ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات ستون فقرات کمری

چه چیزی یاد می گیرم سرفصلهای وبینار: مروری بر آناتومی و بیومکانیک کمر تفاوت سبک های منوال تراپی در درمان کمردرد مقایسه منیپولیشن و موبیلیزیشن و مت و مکنزی و تقدم تأخر تکنیک‌ها مروری بر پروتکل درمانی در انواع کمردرد(لیستزیس، دیسکوپاتی، فست سندروم، استنوسیس و....) مروری بر ارتباط مشکلات ویسرال و کمردرد اکوپانکچر کمر درد و نقاط کلیدی در اکوپانکچر درای نیدلینگ در کمردرد جمع بندی مطالب پرسش و پاس
2
درس
3
فایل
120000 تومان

مدرس دوره

مهرداد بهرامیان
فیزیوتراپیست