آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی

توضیحات محصول آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی مدرس : فیزیوتراپیست دکتر سهیل سوهانی
1
درس
1
فایل
60000 تومان

مدرس دوره

سهیل سوهانی
فیزیوتراپیست