آنچه یک گفتاردرمانگر باید درباره گفتار نایی-مروی بداند

مدرس جلسه اول: خانم دکتر سیده مریم خدامی (استادیار گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران) مدرسین جلسه دوم: • خانم دکتر سیده مریم خدامی (استادیار گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران) • سرکار خانم فائزه فرزادی کارشناس گفتاردرمانی بیمارستان امیراعلم (اختصاصی در شاخه صوت)
برای خرید این محصول لطفا عکس کارت نظام پزشکی یا کارت دانشجویی خود را از طریق تلگرام به شماره 09122876030 ارسال نمایید.
2
درس
2
فایل
70000 تومان

مدرس دوره

آواج
استارتاپ تخصصی گفتاردرمانی