بررسی سوالات مدالیته های فیزیکی و الکتروتراپی مرحله سوم

وبینار پاسخ تشریحی آزمون مرحله سوم 3- مدالیته های فیزیکی و الکتروتراپی مدرس: دکتر قدمعلی طالبی چه چیزی یاد می گیرم همراه با نمونه سوال + پاسخ تشریحی سوالات
1
درس
3
فایل
50000 تومان

مدرس دوره

قدمعلی طالبی
دکترای فیزیوتراپی