تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)

چه چیزی یاد می گیرم Neuropsychiatric disorders ♦ Neurological disorders ♦ Modulation of autonomic nervous system ♦ Appetite ♦ Energy expenditure ♦ Motor performance ♦ Motor learning ♦
برای خرید این محصول لطفا عکس کارت نظام پزشکی یا کارت دانشجویی خود را از طریق تلگرام به شماره 09122876030 ارسال نمایید.
2
درس
3
فایل
120000 تومان

مدرس دوره

حمزه بهارلوئی
فيزيوتراپيست دکتر حمزه بهارلوئی