درای نیدلینگ‌ در بیماران سکته مغزی

چه چیزی یاد می گیرم تاریخچه استفاده از سوزن خشک در بیماران نورولوژیک تعریف و مکانیسم اثر اسپاستیسیتی تعریف و مکانیسم اثر سوزن خشک موارد و اقدامات مهم ایمنی حین استفاده از سوزن خشک در بیماران نورولوژیک انتخاب بهترین تکنیک و نوع سوزن خشک در نواحی مختلف معرفی عضلات اسپاستیک در بیماران سکته مغزی معرفی نقاط و تکنیک‌های سوزن خشک در اندام فوقانی و تحتانی نکات کلیدی استفاده از سوزن خشک در بالین نمایش و توضیح نقاط و تکنیک‌های سوزن خشک در بیماران سکته مغزی بر روی فیلم
3
درس
3
فایل
120000 تومان

مدرس دوره

صوفیا نقدی
فیزیوتراپیست