تکنیک گراستون

چه چیزی یاد می گیرم مروری بر اختلالات مایوفاشیال بررسی مکانیزم اثر و جنبه­ های نوروفیزیولوژیک تکنیک گراستون بررسی موارد کاربرد، احتیاط و عدم کاربرد تکنیک گراستون معرفی انواع روش­ های اِعمال تکنیک گراستون مرور مستندات موجود در زمینه­ی تکنیک گراستون مرور بالینی انواع استروک­ های گراستون
4
درس
4
فایل
150000 تومان

مدرس دوره

وحید مظلوم
فیــزیوتراپیست