دکتر علی دهقان
گفتاردرمانگر - استاد دانشگاه

لیست دوره های استاد : دکتر علی دهقان