کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک

مــــدرس: دکتر قدمعلی طالبی ۱. صول و مبانی تئوریک نوروموببلیزاسیون ۲. ارزیابی نورودینامک ستون فقرات و اندام تحتانی ۳. ارزیابی نورودینامک اندام تحتانی
2
درس
7
فایل
300000 تومان

مدرس دوره

قدمعلی طالبی
دکترای فیزیوتراپی