گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های منیسک

چه چیزی یاد می گیرم - بررسی آناتومی و هیستولوژی منیسک - بررسی بیومکانیک و پاتومکانیک ضایعات منیسک - تفسیر یافته‌های MRI در انواع ضایعات منیسک - الکتروتراپی - کینزیوتیپینگ - سوزن خشک - درمان‌های دستی - بررسی انواع رویکردها و روش‌های جراحی در ضایعات منیسک - بررسی برنامه‌ی تمرین درمانی اختصاصی برای هر نوع از جراحی‌های منیسک - بایدها و نبایدهای توانبخشی منیسک
4
درس
4
فایل
220000 تومان

مدرس دوره

وحید مظلوم
فیــزیوتراپیست