تمرینات آب درمانی

فیزیوتراپی در اب بیماران دیسکوپاتی #دیسکوپاتی معمول ترین بیماری ناحیه ی ستون فقرات ، نخاع و عصب های نخاع میباشد. ممکن است دیسکوپاتی در هر بخش از ستون فقرات بوجود بیاید اما این عارضه بیشتر در نواحی #کمر و #گردن است. معمولا بیماری دیسک به دلیل فشارهای فیزیکی مداوم ایجاد میشوند اما گاهی اوقات نارسایی های مادر زادی نیز در ناحیه نخاع و عصب های آن دیده میشوند. این بیماری میتواند در سنین جوانی هم رخ دهد ولی معمولا با افزایش سن و تغییرات ساختار ستون فقرات دیسک ایجاد میشود.
4
درس
4
فایل

مدرس دوره

هیــدروجیم
معرفی علمی فیزیوتراپی در آب