کارگاه رویکردی متفاوت در تمرین درمانی

ارزیابی تشخیص پیشگیری و درمان: خطاهای حرکتی در اختلالات اسکلتی _ عضلانی دکتر اسماعیل ابراهیمی _ دکتر عباس طباطبایی
1
درس
5
فایل
350000 تومان

مدرس دوره

دکتر اسماعیل ابراهیمی - دکترعباس طباطبایی
فیزیوتراپیست دکتر اسماعیل ابراهیمی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر عباس طباطبایی استادریار دانشگاه علوم پزشکی ایران