کارگاه رویکردی متفاوت در تمرین درمانی

ارزیابی تشخیص پیشگیری و درمان: خطاهای حرکتی در اختلالات اسکلتی _ عضلانی دکتر اسماعیل ابراهیمی _ دکتر عباس طباطبایی
1
درس
5
فایل
350000 تومان

مدرس دوره

دکتر عباس طباطبایی
استادریار دانشگاه علوم پزشکی ایران